Baltas šešėlis 1970 m.

Baltas šešėlis. Apsakymai. VAGA, Vilnius, 1970. 15000 egz. Dail. Vyt. Kalinauskas.