Pirmoji pergalė 1976 m.

Pirmoji pergalė. Apsakymų rinkinys. (Kampas. Gobšumas). VAGA, Vilnius, 1976. 15000egz.