Naujienos

Populiariausia

Rašytojui Vytautui Petkevičiui šių metų gegužės 28 dieną būtų sukakę 80 metų

Rašytojas Vytautas Petkevičius, nuotr. R. Dichavičiaus 1986 m.   „Esu ketvirtos kartos proletaro sūnus. Tai mūsų padangėje... retas dalykas. Senelio žodžiais tariant, mano prosenį, pasiturintį Vilkmergės pavieto bajorėlį, caro satrapai nuvijo nuo žemės už dalyvavimą 1831 metų sukilime ir ištrėmė į Sibirą, į Demidovo fabrikus, iš kur jis pabėgo, bet jau įgijęs tais laikais dar gana retą ir neįprastą „fabrikinių darbų kalvio“ specialybę.

Nežinau, nei ką tas parbėgęs mano prosenis darė, nei kur gyveno, tik kartais tėvas... imdavo mums ir pasigirdavo:

  – Atminkit... ir kitiems pasakykit: mūsų giminės niekas niekada neplakė per sėdynę!.. Per galvą – mušė kiek nori, o per sėdynę – nė krust!..

Iš pradžių tuo didžiavausi, o paūgėjęs ėmiau prieštarauti:

Paskutinį kartą atnaujinta (Ketvirtadienis, 2010 Birželio 03 13:21)

 

Rašytojo darbų įvertinimai ir garbingi apdovanojimai

1959 metais Rašytojui skirta „Komjaunimo tiesos“ premija už geriausią apsakymą („Stipriau už dinamitą“),

1964 metais – žurnalo „Tarybinis mokytojas“ premija už geriausią apsakymą („Motina“),

1965 metais suteikta Respublikinė komjaunimo premija už knygą vaikams „Gilės nuotykiai ydų šalyje“,

1965 metais Rašytojas apdovanotas medaliu „Už našų darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą“,

1970 metais – medaliu „Už našų darbą“,

Paskutinį kartą atnaujinta (Antradienis, 2010 Birželio 01 23:02)

 
Apklausa
Ar Jums patinka V. Petkevičiaus kūryba?
 
Ar reikalinga vieta susirašinėjimui šioje svetainėje?